Propeller/Rubex HR4 (D-series)

Kräver ett Rubexnav. Se under Dokument