Propeller/Rubex 4 (D-series)

Kräver ett Rubexnav. Se under Dokument