Propeller/Rubex 3 (D-series)

Kräver ett Rubexnav. Se under Dokument